Domki BURSZTYNEK

REGULAMIN

Regulamin

 

 

Zasady rezerwacji/Regulamin pobytu – Domki letniskowe „Bursztynek”

Dziękujemy że wybraliście Państwo nasz ośrodek na swoje miejsce wypoczynku. Mamy
nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełną satysfakcję
z pobytu w naszym ośrodku, a jednocześnie zapewnić jego sprawną organizację.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających w ośrodku „Bursztynek”
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 10.00 w dniu
  wyjazdu. Wynajem w sezonie letnim jest dokonywany w cyklu tygodniowym od soboty do soboty. Terminy inne w miarę wolnych miejsc.
 3. Rezerwację wstępną (telefoniczną bądź mailową) należy potwierdzić wpłacając na konto podane
  przez właściciela zadatek w wysokości 30% całego pobytu w terminie trzech dni. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.
 4. Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu gotówką, podczas
  przekazywania kluczy lub w formie przelewu bankowego przed przyjazdem.
 5. W przypadku odwołania rezerwacji przyjazdu zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Dla każdego domku przewidziane jest jedno miejsce parkingowe. Parking jest bezpłatny i
  niestrzeżony (monitorowany). Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione
  pojazdy ani znajdujące się w nich kosztowności.
 7. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja gotówką w wysokości 300 zł za domek jako zabezpieczenie na wypadek ewentualnych szkód. Rozliczenie i zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu po wspólnej kontroli domku.
 8. Za nie posprzątanie domku w dniu wyjazdu tj. (wyniesienie śmieci, umycie naczyń, ściągnięcie
  pościeli) będzie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 50 zł rozliczona z kaucji zwrotnej.
 9. Wynajmujący w pełni odpowiada za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia domku oraz
  wyposażenia spowodowane jego działaniem lub osób przebywających w domku.
 10. We wszystkich domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Prosimy o
  korzystanie z popielniczek znajdujących się na tarasie każdego domku.
 11. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku nie wolno pozostawiać otwartego ognia
  bez nadzoru (aneks kuchenny) i używać elektrycznych urządzeń grzewczych ( innych urządzeń
  znajdujących się na wyposażeniu domku) lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 12. Za rzeczy pozostawione w domkach ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 13. Podczas pobytu w Naszym Ośrodku do dyspozycji Państwa i Państwa dzieci oddajemy plac
  zabaw, oraz fitness zewnętrzny -(siłownia) ale przebywanie na nim może odbywać się tylko pod
  opieką rodziców bądź opiekunów. W związku z tym, że to rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie skutki działań swoich pociech zwracamy się z prośbą o szczególną opiekę nad nimi.
 14. Osoby z zewnątrz mogą przebywać na terenie ośrodka do godz. 22:00. W godzinach 22:00 – 7:00 obowiązuje cisza nocna.
 15. Wszelkie usterki techniczne i braki w wyposażeniu powinny być zgłaszane właścicielowi na
  bieżąco.
 16. Właściciel nie odpowiada za niedogodności wynikające z przyczyn niezależnych od niego takich jak brak prądu, wody itd.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się: – palenia tytoniu, używania
  otwartego ognia, świec w domkach, wyrzucania niedopałków, popiołu do kosza, – używania w
  domkach grzałek, kuchenek gazowych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku – przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń. Grillowanie jest możliwe na trawniku przed domkiem – smażenia ryb z powodu zapachu, który trudno usunąć. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem Wynajmującego kosztem ozonowania domku – dopłata 1000 zł. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu mogą nie zostać rozpatrzone.
 18. Prosimy o nierozpalanie grilla na tarasie domku.
 19. W DOMKACH BURSZTYNEK doliczany jest koszt energii elektrycznej ryczałtowo 80 zł za
  tygodniowy pobyt w domku.
 20. W przypadku zgubienia klucza do domku, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości50zł.
  – Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów umieszczonych przed ośrodkiem.
  – Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
 21. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.
 22. Zabrania się wynoszenia kamieni ozdobnych z ogródka na trawę. Rodziców prosimy o nadzór i
  poinformowanie swoich pociech o tym zakazie.
 23. Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie ośrodka. Ze względu na komfort wszystkich
  wypoczywających Gości w naszym ośrodku zabrania się sprowadzania osób nie zameldowanych.
  Za pobyt dodatkowych osób z poza rezerwacji, pobierana jest dodatkowa opłata wedle aktualnego cennika zamieszczonego na str. www.bursztynekdabki.pl (możliwość zakwaterowania kolejnych osób należy uzgodnić z właścicielem ośrodka podczas rezerwacji- przed przyjazdem, ponieważ domki są przeznaczone na konkretną ilość osób i nie zawsze będzie to możliwe).

Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się z klauzulą RODO i akceptacją regulaminu.

23. RODO
Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –
RODO), uprzejmie
informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Usługi Turystyczne Bursztynek Władysław Pauch z siedzibą w Dąbkach (76-156) przy ul. Bursztynowej 4
 2. Podstawę przetwarzania danych stanowi art, 6 ust. l pkt a RODO.
 3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: bursztynekdabki@wp.pl lub przesłać korespondencję na wskazany wyżej adres siedzimy Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
  – w celu realizacji usługi noclegowej i gastronomicznej, świadczonej na Pani/Pana rzecz w ośrodku BURSZTYNEK DE-LUX z siedzibą w Dąbkach (76-156) przy ul.
  Bursztynowa 4 oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem tych usług,
  – w celu poboru rozliczenia opłaty miejscowej, za energię elektryczną i dodatkowych opłat wskazanych w cenniku, związanej z Pani/Pana pobytem w Domki BursztynekDE-LUX w Dąbkach ul. Bursztynowa 4
 5. Dane osobowe będą przechowywane:
  – przez okres świadczenia usługi noclegowej , świadczonej na Pani/Pana rzecz w Firma Usługi  Turystyczne Bursztynek Władysław Pauch z siedzibą w Dąbkach (76-156)
  przy ul. Bursztynowej 4 oraz okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, związanych ze świadczeniem tych usług, przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia danych.
  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą przekazywane osobom trzecim oraz Administrator dochowa
  należytej staranności w celu zabezpieczenia tych danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na Przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  W Przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa)Życzymy miłego pobytu.

  ZAREZERWUJ TELEFONICZNIE

  ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

  NEWSLETTER

  facebook
  Instagram
  linkedin
  youtube

  © 2022 skandynawiadabki.pl

  wykonanie:
  makaredo.pl

  Aktualności

  LOKALIZACJA

  Zadzwoń

  ZREZERWUJ TELEFONICZNIE

  Zapoznaj się z Cookies i Polityka Prywatności

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close