Domki BURSZTYNEK

REGULAMIN

Regulamin

 

 

Zasady rezerwacji/Regulamin pobytu – Domki letniskowe „Bursztynek”

Dziękujemy że wybraliście Państwo nasz ośrodek na swoje miejsce wypoczynku. Mamy
nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełną satysfakcję
z pobytu w naszym ośrodku, a jednocześnie zapewnić jego sprawną organizację.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających w ośrodku „Bursztynek”
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 10.00 w dniu
  wyjazdu. Wynajem w sezonie letnim jest dokonywany w cyklu tygodniowym od soboty do soboty. Terminy inne w miarę wolnych miejsc.
 3. Rezerwację wstępną (telefoniczną bądź mailową) należy potwierdzić wpłacając na konto podane
  przez właściciela zadatek w wysokości 30% całego pobytu w terminie trzech dni. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.
 4. Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu gotówką, podczas
  przekazywania kluczy lub w formie przelewu bankowego przed przyjazdem.
 5. W przypadku odwołania rezerwacji przyjazdu zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Dla każdego domku przewidziane jest jedno miejsce parkingowe. Parking jest bezpłatny i
  niestrzeżony (monitorowany). Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione
  pojazdy ani znajdujące się w nich kosztowności.
 7. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja gotówką w wysokości 300 zł za domek jako zabezpieczenie na wypadek ewentualnych szkód. Rozliczenie i zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu po wspólnej kontroli domku.
 8. Za nie posprzątanie domku w dniu wyjazdu tj. (wyniesienie śmieci, umycie naczyń, ściągnięcie
  pościeli) będzie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 50 zł rozliczona z kaucji zwrotnej.
 9. Wynajmujący w pełni odpowiada za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia domku oraz
  wyposażenia spowodowane jego działaniem lub osób przebywających w domku.
 10. We wszystkich domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Prosimy o
  korzystanie z popielniczek znajdujących się na tarasie każdego domku.
 11. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku nie wolno pozostawiać otwartego ognia
  bez nadzoru (aneks kuchenny) i używać elektrycznych urządzeń grzewczych ( innych urządzeń
  znajdujących się na wyposażeniu domku) lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 12. Za rzeczy pozostawione w domkach ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 13. Podczas pobytu w Naszym Ośrodku do dyspozycji Państwa i Państwa dzieci oddajemy plac
  zabaw, oraz fitness zewnętrzny -(siłownia) ale przebywanie na nim może odbywać się tylko pod
  opieką rodziców bądź opiekunów. W związku z tym, że to rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie skutki działań swoich pociech zwracamy się z prośbą o szczególną opiekę nad nimi.
 14. Osoby z zewnątrz mogą przebywać na terenie ośrodka do godz. 22:00. W godzinach 22:00 – 7:00 obowiązuje cisza nocna.
 15. Wszelkie usterki techniczne i braki w wyposażeniu powinny być zgłaszane właścicielowi na
  bieżąco.
 16. Właściciel nie odpowiada za niedogodności wynikające z przyczyn niezależnych od niego takich jak brak prądu, wody itd.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się: – palenia tytoniu, używania
  otwartego ognia, świec w domkach, wyrzucania niedopałków, popiołu do kosza, – używania w
  domkach grzałek, kuchenek gazowych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku – przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń. Grillowanie jest możliwe na trawniku przed domkiem – smażenia ryb z powodu zapachu, który trudno usunąć. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem Wynajmującego kosztem ozonowania domku – dopłata 1000 zł. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu mogą nie zostać rozpatrzone.
 18. Prosimy o nierozpalanie grilla na tarasie domku.
 19. W DOMKACH BURSZTYNEK doliczany jest koszt energii elektrycznej ryczałtowo 80 zł za
  tygodniowy pobyt w domku.
 20. W przypadku zgubienia klucza do domku, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości50zł.
  – Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów umieszczonych przed ośrodkiem.
  – Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
 21. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.
 22. Zabrania się wynoszenia kamieni ozdobnych z ogródka na trawę. Rodziców prosimy o nadzór i
  poinformowanie swoich pociech o tym zakazie.
 23. Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie ośrodka. Ze względu na komfort wszystkich
  wypoczywających Gości w naszym ośrodku zabrania się sprowadzania osób nie zameldowanych.
  Za pobyt dodatkowych osób z poza rezerwacji, pobierana jest dodatkowa opłata wedle aktualnego cennika zamieszczonego na str. www.bursztynekdabki.pl (możliwość zakwaterowania kolejnych osób należy uzgodnić z właścicielem ośrodka podczas rezerwacji- przed przyjazdem, ponieważ domki są przeznaczone na konkretną ilość osób i nie zawsze będzie to możliwe).

Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się z klauzulą RODO i akceptacją regulaminu.

23. RODO
Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –
RODO), uprzejmie
informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Usługi Turystyczne Bursztynek Władysław Pauch z siedzibą w Dąbkach (76-156) przy ul. Bursztynowej 4
 2. Podstawę przetwarzania danych stanowi art, 6 ust. l pkt a RODO.
 3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: bursztynekdabki@wp.pl lub przesłać korespondencję na wskazany wyżej adres siedzimy Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
  – w celu realizacji usługi noclegowej i gastronomicznej, świadczonej na Pani/Pana rzecz w ośrodku BURSZTYNEK DE-LUX z siedzibą w Dąbkach (76-156) przy ul.
  Bursztynowa 4 oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem tych usług,
  – w celu poboru rozliczenia opłaty miejscowej, za energię elektryczną i dodatkowych opłat wskazanych w cenniku, związanej z Pani/Pana pobytem w Domki BursztynekDE-LUX w Dąbkach ul. Bursztynowa 4
 5. Dane osobowe będą przechowywane:
  – przez okres świadczenia usługi noclegowej , świadczonej na Pani/Pana rzecz w Firma Usługi  Turystyczne Bursztynek Władysław Pauch z siedzibą w Dąbkach (76-156)
  przy ul. Bursztynowej 4 oraz okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, związanych ze świadczeniem tych usług, przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia danych.
  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą przekazywane osobom trzecim oraz Administrator dochowa
  należytej staranności w celu zabezpieczenia tych danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na Przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  W Przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa)Życzymy miłego pobytu.

  ZAREZERWUJ TELEFONICZNIE

  ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

  NEWSLETTER

  facebook
  Instagram
  linkedin
  youtube

  © 2022 skandynawiadabki.pl

  wykonanie:
  makaredo.pl

  Aktualności

  LOKALIZACJA

  Zadzwoń

  ZREZERWUJ TELEFONICZNIE