DOMKI SKANDYNAWIA

REGULAMIN

Regulamin

 

Zasady rezerwacji/Regulamin pobytu – Domki Apartamentowe „Skandynawia”

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających w Ośrodku „Skandynawia”
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 16.00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Wynajem w sezonie letnim jest dokonywany w cyklu tygodniowym od niedzieli do niedzieli. Terminy inne w miarę wolnych miejsc.
 3. Rezerwację wstępną (telefoniczną bądź mailową) należy potwierdzić wpłacając na konto podane przez właściciela zadatek w wysokości 30% całego pobytu w terminie trzech dni roboczych. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.

– na wniosek osoby wynajmującej domek może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez właściciela ośrodka oraz po dokonaniu formalności i wniesieniu stosownej opłaty. W domku max 7 os. wraz z dziećmi.

 1. Pozostałą kwotę za pobyt należy wpłacić gotówką w dniu przyjazdu podczas przekazania kluczy.
 2. W przypadku odwołania rezerwacji przyjazdu zadatek nie podlega zwrotowi.
 3. Dla każdego domku przewidziane jest jedno miejsce parkingowe. Parking jest ogrodzony niestrzeżony (monitorowany). Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich kosztowności. Dodatkowe miejsce parkingowe (drugie auto do jednego domku) jest możliwe za dodatkową opłatą 20 zł doba  we  wskazanym przez właściciela miejscu poza ośrodkiem.
 4. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł. jako zabezpieczenie na wypadek ewentualnych szkód. Rozliczenie i zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu po wspólnej kontroli domku.
 5. Za nieposprzątanie domku w dniu wyjazdu tj.( wyniesienie śmieci, umycie naczyń,ściągnięcie pościeli i pozamiatanie domku) będzie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 50 zł- rozliczona z kaucji zwrotnej.
 6. Wynajmujący w pełni odpowiada za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia domku oraz wyposażenia spowodowane jego działaniem lub osób przebywających w domku.
 7. We wszystkich domkach zamontowane są czujki dymowe dlatego obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Prosimy o korzystanie z popielniczek znajdujących się na tarasie każdego domku.
 8. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny) i używać elektrycznych urządzeń grzewczych ( innych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu domku) lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 9. Za rzeczy pozostawione w domkach ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 10. Podczas pobytu w Naszym Ośrodku do dyspozycji Państwa i Państwa dzieci oddajemy plac zabaw,basen oraz fitness zewnętrzny – (siłownia) ale przebywanie i korzystanie z wymienionych atrakcji może odbywać się tylko pod opieką rodziców bądź opiekunów. W związku z tym, że to rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie skutki działań swoich pociech. Zwracamy się z prośbą o szczególną opiekę nad nimi.
 11. Zabrania się wynoszenia kamieni ozdobnych z ogródka na trawę. Rodziców prosimy o nadzór i poinformowanie swoich pociech o tym zakazie.
 12. Osoby z zewnątrz nie mogą przebywać i korzystać z atrakcji na terenie ośrodka Skandynawia.

W godzinach 22:00 – 7:00 obowiązuje cisza nocna.

 1. Wszelkie usterki techniczne i braki w wyposażeniu powinny być zgłaszane właścicielowi na bieżąco.
 2. Właściciel nie odpowiada za niedogodności wynikające z przyczyn niezależnych od niego takich jak brak prądu, wody, wifi itd.
 3. W domkach obowiązuje zakaz smażenia ryb i palenia papierosów. Za złamanie zakazu i włączenie czujki dymowej (alarmu) Gość ponosi koszty związane z odświeżeniem domku w kwocie 1000zł
 4. Prosimy o nierozpalanie grilla na tarasie domku.
 5. W przypadku zgubienia klucza do domku, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty 60zł.

– Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów umieszczonych przed ośrodkiem.

– Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej .

 1. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.

22.Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie ośrodka. Ze względu na komfort wszystkich

wypoczywających Gości w naszym ośrodku zabrania się sprowadzania osób nie zameldowanych.

Za pobyt dodatkowych osób z poza rezerwacji,  pobierana jest dodatkowa opłata wedle aktualnego

cennika zamieszczonego na str. www.domkiskandynawia.pl (możliwość zakwaterowania kolejnych osób

należy uzgodnić z  właścicielem ośrodka podczas rezerwacji- przed przyjazdem, ponieważ domki są

przeznaczone na konkretną ilość osób i nie zawsze będzie to możliwe.).

 1. Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się z klauzulą RODO i akceptację regulaminu.

RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie

informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Domki Apartamentowe Skandynawia Teresa Pauch z siedzibą w Dąbkach (76-156) przy ul. Wydmowa 4
 2. Podstawę przetwarzania danych stanowi art, 6 ust. l pkt a RODO.
 3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: skandynawiadabki@wp.pl lub przesłać korespondencję na wskazany wyżej adres siedzimy Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są

– w celu realizacji usługi noclegowej i gastronomicznej, świadczonej na Pani/Pana rzecz w ośrodku Domki Apartamentowe Skandynawia Teresa Pauch z siedzibą w Dąbkach (76-156) przy ul. Wydmowa 4 oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem tych usług,

– w celu poboru rozliczenia opłaty miejscowej, za energię elektryczną i dodatkowych opłat wskazanych w cenniku, związanej z Pani/Pana pobytem w Domki  Apartamentowe Skandynawia w Dąbkach ul. Wydmowa 4

 1. Dane osobowe będą przechowywane:

– przez  okres świadczenia usługi noclegowej , świadczonej na Pani/Pana rzecz w Domki Apartamentowe Skandynawia w Dąbkach ul. Wydmowa 4   oraz okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, związanych ze świadczeniem tych usług, przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji,

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia danych.

Pani/Pana dane nie będą poddane  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą przekazywane osobom trzecim oraz Administrator dochowa należytej staranności w celu zabezpieczenia tych danych.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na Przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,

W Przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa)

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU ZEWNĘTRZNEGO W OŚRODKU SKANDYNAWIA

 

1.Basen (dalej zwany „Basenem”) jest obiektem, z którego korzystać mogą wyłącznie goście (dalej zwani „Gośćmi”) zameldowani w Ośrodku Wypoczynkowym „Domki Skandynawia” w Dąbkach (76- 156 dąbki), przy ulicy Wydmowej 4 (dalej zwany Ośrodkiem”).

 1. Osoby inne niż wymienione w pkt.1 niniejszego regulaminu korzystają z Basenu na własne ryzyko jako osoby nieuprawnione.
 2. Basen jest czynny codziennie w godz. 10:00 do 20:30.
 3. Ośrodek może zamknąć Basen z uwagi na występowanie złych warunków atmosferycznych.
 4. Goście korzystają z Basenu bezpłatnie.
 5. Dzieci mogą przebywać w okolicach Basenu i/lub korzystać z Basenu wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Jako „okolice Basenu” w rozumieniu niniejszego regulaminu, uznaje się obszar wokół Basenu wyłożony płytkami, murkiem betonowym lub deską tarasową.
 6. Osobom korzystającym z Basenu zabrania się :
 7. a) wchodzenia na teren Basenu w obuwiu innym aniżeli przeznaczonym do korzystania na terenie Basenu,
 8. b) skakania do Basenu z brzegu lub innego miejsca,
 9. c) nurkowania ze sprzętem,
 10. d) siadania i opierania się na obrzeżu Basenu,
 11. e) niszczenia urządzeń i sprzętu Basenu, zaśmiecania i brudzenia Basenu oraz terenu wokół Basenu,
 12. f) wchodzenia do Basenu wbrew zakazowi obsługi Ośrodka lub w czasie wyłączenia Basenu z korzystania przez Gości,
 13. g) korzystania z Basenu w godzinach innych niż pomiędzy 10:00 a 20:30,
 14. h) wprowadzania zwierząt na teren Basenu i/lub wprowadzania zwierząt do Basenu,
 15. i) wnoszenia i/lub spożywania alkoholu/napojów alkoholowych w Basenie i na terenie Basenu,
 16. j) jedzenia i picia w Basenie,
 17. k) wnoszenia do Basenu szkła, naczyń szklanych, ostrych przedmiotów i innych niebezpiecznych przedmiotów,
 18. l) zachowywania się w sposób nieobyczajny lub/i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub/i w sposób utrudniający korzystanie z Basenu przez innych Gości,

 

 1. m) korzystania z Basenu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Zabrania się wstępu osób nietrzeźwych lub pod wpływem alkoholu do Basenu i na teren Basenu.
 3. Z kąpieli w Basenie mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające ubrane kąpielówki lub/i kostiumy kąpielowe.
 4. Wejście do Basenu jest możliwe tylko po uprzednim skorzystaniu z prysznica, który znajduje się przed wejściem na Basen.
 5. Osoby korzystające z Basenu zobowiązane są do przestrzegania poleceń właścicieli Ośrodka i bezwzględnego podporządkowania się ich nakazom.

12.Basen nie jest obsługiwany przez ratownika przy czym z Basenu mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać, a osoby nie umiejące pływać mogą korzystać z Basenu wyłącznie pod opieką osób umiejących pływać.

 1. Basen o wymiarach 3,5 m x 7m o głębokości 120 cm. Na basenie nie ma ratownika. Oboje rodziców lub opiekunowie prawni dzieci korzystających z basenu oświadczają iż biorą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci. Prosimy o pilnowanie swoich pociech.
 2. Zabrania się korzystania z basenu i wstępu na teren ośrodka osób niezameldowanych. Dla większej swobody i komfortu wypoczynku naszych Gości prosimy Państwa o zgłaszanie każdorazowo  obecność osób trzecich na Ośrodku. Tel. 666474271
 3. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, popełniające wykroczenie lub/i przestępstwo, mogą zostać przymusowo usunięte z terenu Basenu przez obsługę Ośrodka.
 4. Osoby niszczące lub uszkadzające sprzęt i urządzenia Basenu ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
 5. Wszelkie skargi, uwagi i wnioski odnośnie funkcjonowania Basenu należy zgłaszać właścicielowi Ośrodka, lub telefonicznie pod nr +48666474271
 6. Niniejszy regulamin jest dostępny w widocznym miejscu na ścianie budynku technicznego znajdującego się przy Basenie, na stronie internetowej Ośrodka pod adresemwww.domkiskandynawia.pl

 

tel alarmowe

– 999 Pogotowie

– 997 Policja

– 112 alarmowy

  facebook
  Instagram
  linkedin
  youtube

  © 2022 skandynawiadabki.pl

  wykonanie:
  makaredo.pl

  mapa

  ZAREZERWUJ TELEFONICZNIE

  mapa

  LOKALIZACJA